Khi bạn tập luyện guitar để biểu diễn, hệ thống âm thanh hỗ trợ điều là một trong những thiết bị cần thiết bạn phải có để luyện tập. Không phải lúc nào chúng ta cũng có hệ thống âm thanh tiêu chuẩn biểu diễn. Ampli guitar acoustic chính là một trong những giải pháp