Đàn piano thông minh The One được sản xuất bởi The One- một công ty đã tạo ra một sản phẩm có đóng góp của Xiaomi trong sự hợp tác là tiếp thị và phân phối. Đàn piano tạo nên sự khác biệt bởi một cái nhìn cổ điển, tối giản. Chỉ có ba nút