Chương trình kỷ niệm 5 năm Việt Thương Music Fair(VTMF) 2018 đang ở trong những ngày cuối. Thời gian qua, bạn đã có cơ hội “tậu” cho mình những món đồ nhạc cụ đẳng cấp? Từ ngày 3/8/2018 – 5/8/2018 chương trình VTMF bước vào những ngày cuối. Đây là cơ hội mua nhạc cụ