Có vô số phẩm chất khác nhau giữa piano và organ. Rõ ràng nhất là hình thức và chức năng của chugs. Tuy nhiên, điều đó nói rằng, có một số điểm tương đồng, đáng chú ý nhất là cả hai nhạc cụ đều sử dụng bàn phím làm phương tiện chơi chính. Cả đàn