Nhà máy sản xuất đàn piano đầu tiên của Trung Quốc được khai trương vào năm 1895 tại Thượng Hải. Trong những năm 1950, Cộng sản đã chia đất nước thành bốn nhà máy sản xuất đàn piano thuộc sở hữu của chính phủ: Thượng Hải, Bắc Kinh Dongbei, ở phía bắc Trung Quốc và