Bạn có đang tìm mua một cây đàn piano kỹ thuật số không? Một cây đàn piano kỹ thuật số cung cấp cảm giác âm thanh của mọi nhạc cụ. Ví dụ, trên cây đàn piano kỹ thuật số Yamaha YDP140, các phím ghi chú thấp hơn có cảm giác nặng hơn, trong khi những