Không ai có thể phủ nhận một điều rằng đàn piano là một trong những nhạc cụ đắt nhất. Không chỉ phải đầu tư ban đầu khá lớn, mà các cây đàn còn yêu cầu bảo trì thường xuyên. Nhưng nếu bạn hoặc con bạn tập trung vào việc học piano, bạn không cần phải