Anton-Walter-piano gốc của Wolfgang Amadeus Mozart được chụp trong căn hộ cũ của Mozart ở trung tâm Vienna ngày 25 tháng 10 năm 2012. Đây là cây piano mà Mozart đã chơi gần như hàng ngày trong chín năm và đã được về đặt trong ngôi nhà cũ của ông ở Vienna, giờ là một