Trẻ em dễ chán nản và thường từ bỏ rất nhanh sở thích hoặc các hoạt động ngoại khóa vì chúng không còn thích chúng nữa. Mặc dù việc biến bé mới biết đi thành Chopin hoặc Beethoven tiếp theo dường như là không thể, nhưng có nhiều thủ thuật khác nhau mà bạn có