Bước đầu tiên trong việc mua đàn piano là quyết định giữa hai loại đàn piano cơ và piano kỹ thuật số. Nhiều nhạc sĩ cảm thấy khó khăn khi quyết định giữa hai. Chọn đàn piano phù hợp không dễ. Bạn đã phải suy nghĩ về các chi phí, âm thanh, bảo trì, vv.