Vật liệu cấu tạo có liên quan đến lực căng dây đàn piano rất mật thiết. Lực căng dây lớn đồng nghĩa với khung piano phải chịu được lực đó. và đảm bảo cho toàn bộ cây đàn được hoạt động ăn khớp. Khung Piano – Vật liệu cấu tạo động cơ xe máy Dây