Có lẽ nhiều người đã biết đến piano phiên bản P-125 như một cây đàn piano kỹ thuật số có 88 phím nặng. Giờ đây, P-121 là phiên bản 73 phím của P-125. Trong những năm qua, đã có nhiều yêu cầu từ các nghệ sĩ và nhạc sĩ về một phiên bản nhỏ hơn