UX là những cây đàn piano rất tốt. Thêm vào đó, nếu một bộ chỉnh độc lập đã được chấp thuận, thì bạn có thể yên tâm. Và vâng, nó vượt trội so với U-3 (dòng U là dòng Yamaha “chuyên nghiệp”, trong khi UX có thể được coi là dòng “nghệ nhân” của họ).