Được sản xuất tại Nhật Bản trong khoảng năm 1987 – 1990. U30BL luôn tuyệt vời để chơi và mọi thứ đều tốt như U3. U30BL có thể được coi là một người họ hàng rất gần của Yamaha U3. Điều quan trọng cần lưu ý là cả Yamaha U3 và Yamaha U30BL đều bắt