U1J được thiết kế dựa trên dòng đàn piano acoustic upright dòng U nổi tiếng trên thị trường của Yamaha. Bổ sung cho các đặc tính âm sắc tuyệt vời của dòng U với các điều chỉnh bên ngoài, cây đàn piano này có lớp ngoài bóng, duy trì độ sang trọng của nhạc cụ