Từ khoảng năm 1990, rất nhiều mẫu piano của Yamaha U1 xuất hiện. Những cái được sản xuất tại Anh có hậu tố là N N sau số sê-ri. Chúng được sản xuất tại nhà máy Kemble ở Milton Keynes, Vương quốc Anh. Nhà máy đóng cửa vào khoảng năm 2009. Những Yamahas này có