Yamaha U1 sở hữu một lịch sử tuyệt vời, cũng như tác động rất lớn đến ngành công nghiệp piano và vẫn đang đóng một vai trò rất lớn tại Merriam Pianos. Sau Thế chiến II, các nhà sản xuất ở Hoa Kỳ bắt đầu tập trung việc sản xuất các cây đàn piano với