Alex.Steinbach là một thương hiệu Úc, nổi tiếng và được tôn trọng trong hơn hai mươi lăm năm. Đầu những năm 1980, Peter Edwards đã tiếp cận Samick và bắt đầu nhập khẩu và quảng bá đàn piano của họ. Tên ‘Alex.Steinbach’ đã được tạo ra như một nhãn hiệu nhạc cụ độc quyền. Alex.Steinbach