Năm 1958 Hyo Ick Lee đã thành lập Công ty nhạc cụ Samick tại Inchon, Hàn Quốc. Ông bắt đầu làm nhà phân phối đàn piano và đến năm 1960 bắt đầu xây dựng những cây đàn piano upright của riêng mình dưới tên Horugel. Samick làm việc trong việc mở rộng sản xuất và