Privia cho cảm giác giống một cây đàn piano thực sự hơn bất kỳ chiếc nào chúng tôi đã thử nghiệm. Đó là cây đàn piano yêu thích đã làm thổn thức nhiều trái tim của giới mộ điệu. Nó có sự kết hợp tốt nhất của cảm giác phím tuyệt vời, âm thanh piano