Đàn piano là một phần của gia đình chúng tôi – ký ức và tình cảm của chúng tôi gắn liền với nó không giống như bất kỳ sự sở hữu vật chất nào khác. Trải qua nhiều thế kỷ, piano đã không mệt mỏi mang đến cho chúng ta niềm vui và sự đồng