Đàn piano kỹ thuật số Korg B1 đã xuất hiện được một thời gian. Đây là một trong những cây đàn nhập khẩu phổ biến nhất trên thị trường. Trong bài đánh giá Korg B1 này, chúng tôi sẽ đưa ra một cái nhìn toàn diện trên nhiều khía cạnh. Đến cuối bài đánh giá