Công ty TNHH Công nghệ Konix Thâm Quyến được thành lập năm 2002, đặt tại quận Longhua Thâm Quyến. Công ty có diện tích 10.000 mét vuông và có khoảng 380 nhân viên. Kể từ khi thành lập công ty, này đã lấy khoa học và công nghệ làm điểm khởi đầu, khám phá làm