Sự thật là tất cả đàn piano đều được làm thủ công. Quả thật không có cách nào khác để tạo nên những cây đàn xuất sắc, cho dù công nghệ tiên tiến đến mức nào đi chăng nữa. Mỗi chuyên gia gia công đàn sẽ thực hiện và đảm nhận các vị trí khác