American Piano Company (abbr. Ampico) là một nhà sản xuất đàn piano của Mỹ ở East Rochester, New York, được biết đến từ đầu để sản xuất đàn piano cho người chơi chất lượng cao . Công ty được thành lập vào năm 1908 dưới sự bảo trợ của Wm. Knabe & Co. of Baltimore