Việc mua một cây đàn piano đã qua sử dụng có thể gây khó khăn, đặc biệt là khi bạn không có nhiều kinh nghiệm với chất lượng đàn piano hoặc cấu trúc đàn piano đã qua sử dụng. Khi mua đàn piano đã qua sử dụng, dưới đây là những điều quan trọng cần