Nếu bạn đang có ý định mua đàn thì bảng giá đàn piano sẽ là điều mà bạn quan tâm

Nếu bạn là người đam mê âm nhạc và đang tìm hiểu muốn mua đàn piano. Thì những thông tin về bảng giá đàn piano dưới đây chắc chắn sẽ hữu ích cho bạn.

Bảng giá đàn piano cơ Yamaha (đơn vị: VNĐ)

No Brand Name Model Size Price
Upright Piano
1  Đàn upright piano Yamaha U1E 121 34,000,000
2  Đàn upright piano Yamaha U1F 121 37,000,000
3  Đàn upright piano Yamaha U1G 121 39,000,000
4  Đàn upright piano Yamaha U1H 121 41,000,000
5  Đàn upright piano Yamaha U10BL 127 65,000,000
6  Đàn upright piano Yamaha U2E 127 36,000,000
7  Đàn upright piano Yamaha U2F 127 39,000,000
8  Đàn upright piano Yamaha U2H 127 44,000,000
9  Đàn upright piano Yamaha U3H 131 52,000,000
10  Đàn upright piano Yamaha U3E 131 38,500,000
11  Đàn upright piano Yamaha U3A 131 75,500,000
12  Đàn upright piano Yamaha U30BL 131 82,000,000
13  Đàn upright piano Yamaha UX 131 66,500,000
14  Đàn upright piano Yamaha UX30A 131 98,500,000
15  Đàn upright piano Yamaha W102 131 64,000,000
16  Đàn upright piano Yamaha W106 131 68,000,000
17  Đàn upright piano Yamaha YU30 131 125,000,000
18  Đàn upright piano Yamaha YUA 131 75,800,000
19  Đàn upright piano Yamaha MX-100 121 75,000,000
 Grand Piano
1 Đàn grand piano Yamaha G2 170 80,000,000
2  Đàn grand piano Yamaha No.20 168 185,000,000
3  Đàn grand piano Yamaha G3E 186 152,000,000
4  Đàn grand piano Yamaha G5E 197 190,000,000
5  Đàn grand piano Yamaha C7 227 220,000,000

Bảng giá đàn piano cơ Kawai (đơn vị: VNĐ)

Upright Piano
1

 Đàn upright piano Kawai

BL12 127 28,000,000
2  Đàn upright piano Yamaha BL61 131 39,000,000
3  Đàn upright piano Yamaha BL71 131 48,000,000
4  Đàn upright piano Yamaha KU2 121 28,500,000
5  Đàn upright piano Yamaha KS1 121 27,900,000
Grand Piano  
1 Đàn grand piano Kawai No.750 227 115,000,000
2  Đàn grand piano Yamaha No.500 183 82,000,000
3  Đàn grand piano Yamaha KG-2C 178 150,000,000
4  Đàn grand piano Yamaha KG-2D 183 145,000,000

Bảng giá đàn piano cơ giá rẻ (đơn vị: VNĐ)

No Brand Name Model Size Price
1 Đàn piano Samick SC310 118 18,000,000
2 Đàn piano Tolyo C-126 121 27,000,000
3 Đàn piano S. Kriebel 130 121 17,000,000
4 Đàn piano Gershwin G40M 121 32,000,000
5 Đàn piano Eastein B 121 29,000,000
6 Đàn piano Steiner U3 121 30,500,000
7 Đàn piano Atlas A22H 121 31,000,000
8 Đàn piano Steinbach S2M 121 28,000,000
9 Đàn piano Laurie UL5 121 31,000,000

Bảng giá đàn piano điện Yamaha (đơn vị: VNĐ)

 1. Đàn piano điện Yamaha P45: 11.500.000
 2. Đàn piano điện Yamaha P115: 15.800.000
 3. Đàn piano điện Yamaha YDP163: 26.900.000
 4. Đàn piano điện Yamaha YDP 143: 23.000.000
 5. Đàn piano điện Yamaha CLP 535B: 40.200.000
 6. Đàn piano điện Yamaha CLP 525R: 34.400.000
 7. Đàn piano điện Yamaha CLP 525R: 40.400.000
 8. Đàn piano điện Yamaha CVP 501: 49.000.000
 9. Đàn piano điện Yamaha CVP 601: 57.000.000

Bảng giá đàn piano điện Casio (đơn vị: VNĐ)

 1. Đàn piano điện Casio AP-700: 36.817.200
 2. Đàn piano điện Casio GP-300: 64.553.400
 3. Đàn piano điện Casio PX-160: 15.000.000
 4. Đàn piano điện Casio PX-360: 25.102.000
 5. Đàn piano điện Casio PX-780: 22.059.900
 6. Đàn piano điện Casio PX-860: 24.511.000
 7. Đàn piano điện Casio CDP-230R: 14.683.000
 8. Đàn piano điện Casio GP-500: 122.199.000
 9. Đàn piano điện Casio PX-560M: 25.460.000
 10. Đàn piano điện Casio PX-760: 20.731.000
 11. Đàn piano điện Casio AP-260: 24.812.000
 12. Đàn piano điện Casio AP-460: 31.364.000
 13. Đàn piano điện Casio AP-650M: 33.623.100
 14. Đàn piano điện Casio PX-A100: 17.720.000
 15. Đàn piano điện Casio PX-A800BN: 25.360.000
 16. Đàn piano điện Casio PX-150: 17.030.000
 17. Đàn piano điện Casio PX-350: 20.195.000
 18. Đàn piano điện Casio PX-750: 18.840.000
 19. Đàn piano điện Casio CDP-120: 10.000.000
 20. Đàn piano điện Casio AP-220: 22.500.000
 21. Đàn piano điện Casio AP-250: 19.000.000
 22. Đàn piano điện Casio AP-450: 24.000.000
 23. Đàn piano điện Casio AP-620: 29.270.000
 24. Đàn piano điện Casio AP-6BP: 42.800.000
 25. Đàn piano điện Casio PX-130: 13.950.000
 26. Đàn piano điện Casio PX-135: 14.410.000
 27. Đàn piano điện Casio PX-330: 18.350.000
 28. Đàn piano điện Casio PX-3BK: 12.950.000
 29. Đàn piano điện Casio PX-730: 16.310.000
 30. Đàn piano điện Casio PX-735: 16.310.000
 31. Đàn piano điện Casio PX-7WE: 21.000.000
 32. Đàn piano điện Casio PX-830: 18.800.000
 33. Đàn piano điện Casio PX-850: 22.260.000

Bảng giá đàn piano điện Roland (đơn vị: VNĐ)

 1. Đàn piano điện Roland HP-603: 51.520.000
 2. Đàn piano điện Roland RP-401R: 35.600.000
 3. Đàn piano điện Roland HPi-50 RW: 79.600.000
 4. Đàn piano điện Roland RP-301: 24.500.00
 5. Đàn piano điện Roland RP-301R: 35.660.000
 6. Đàn piano điện Roland RP-302: 25.500.000
 7. Đàn piano điện Roland HP-201: 38.100.000
 8. Đàn piano điện Roland HP-207: 58.171.00
 9. Đàn piano điện Roland F-140R: 27.900.000
 10. Đàn piano điện Roland FP-4F BK: 41.500.000

Xem thêm:

=> Có nên mua đàn piano điện cũ giá rẻ hay không?