Hình ảnh lễ trao bằng LCM tại Hà Nội – Việt Thương Music

Xin chúc mừng các thí sinh nhận bằng cấp và chứng chỉ LCM 2019

Dưới đây là một số hình ảnh chúng  tôi tổng hợp được từ ngày lễ trao bằng 7-12-2019 vừa qua.

Bằng LCM là bằng cấp âm nhạc quốc tế và có giá trị ở nhiều quốc gia khác nhau. Có bằng LCM dễ dàng du học ngành âm nhạc, và cũng dễ nhận được công việc có chuyên môn.

Để nhận bằng LCM thí sinh phải trải qua kỳ thi được giám sát, đánh giá của hội đồng khảo thí LCM tại Anh.

hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019 hình ảnh lễ trao bằng LCM cho học viên ưu tú trong năm 2019