Hoạt động mua bán đàn piano nói chung và grand piano nói riêng trên thị trường diễn ra rất sôi động, nhất là tại các thành phố lớn, trong đó có Đà Nẵng. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động, đồng nghĩa với việc sẽ có những địa điểm bán đàn grand piano không