Mua một cây đàn piano dù mới hay cũ cũng cần dựa trên tiêu chí và điều kiện của người dùng để chọn cây đàn phù hợp. Bởi mỗi cây đàn piano đều có đặc trưng riêng ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh, và có thiết kế để phù hợp với nhiều phong cách