Nhu cầu mua đàn piano điện của mỗi người là khác nhau, có thể người này mua piano điện để học nhạc, người kia  lại mua để giải trí, thư giãn, người khác lại mua để phục vụ cho việc biểu diễn,… Chính vì thế trước khi mua đàn piano điện, bạn cần có sự