Theo nghiên cứu của các chuyên gia trên thế giới, âm nhạc là một trong những bộ môn hữu ích, có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển của trẻ nhỏ. Vậy làm thế nào để lựa chọn bộ môn âm nhạc phù hợp cho bé? Làm thế nào để lựa