Đàn piano  Yamaha U2 series với các model phổ biến U2G, U2F, U2H, U2C…, là sự lựa chọn hàng đầu cho các cơ sở giáo dục, người bắt đầu học piano và cho cả những người biểu diễn bán chuyên nghiệp ở Việt Nam. Những cây đàn Yamaha U2 Series được sản xuất vào khoảng