Đã có nhiều nhà sản xuất đàn piano vĩ đại trong những năm qua và trong khi nhiều công ty trong số đó đã mất tên từ lâu thông qua số lượng nhỏ các nhà chế tạo đàn piano hiện tại. Dưới đây là danh sách một số thương hiệu quen thuộc hơn đến từ