Những người khi mới học đàn piano điện có những phân vân khi mua piano điện tử làm sao để có thể mua được chiếc đàn piano điện giá rẻ, sử dụng tốt và khi không cần bán đến bán đi vẫn còn giữ được giá cao. Đây có thể là tâm lý chung của