Âm thanh được tạo ra khi dây đàn tạo nên sự rung động xuyên suốt đàn piano Khi phím đàn được nhấn xuống, búa đàn bên trong đánh thẳng vào dây, tuy nhiên, hành động này chỉ tạo ra âm thanh nhẹ ban đầu Khi độ rung của dây được truyền tới phần hỗ trợ